Adatkezelési szabályzat

1.       Az adatkezelő adatai
Mando Union Kft – Minner.hu
8825 Miháld, Dózsa György út 16.
Cégjegyzékszám: 20-09-071354
Nyilvántartó cégbíróság: Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Székhely: 8825 Miháld, Dózsa u. 16.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96747/2016.
adószám: 23151437-2-20
2.       Az adatkezelő elérhetőségei

hello@minner.hu

3.       Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

4.       A kezelt adatok köre

A Mano Union Kft az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli:
a)           név (vezetéknév, keresztnév)
b)           e-mail cím.

5.       Az adatkezelés célja

Hírlevél küldés

6.       A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

7.       Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

8.       Szerzői jogok

A Mando Union Kft weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a Mando Union Kft kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a Mando Union Kft. jogi eljárásokat kezdeményez.

9.       A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

10.     Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.