Az általános szerződési feltételek a Minner előfizetéses szolgáltatás esetében számos fontos pontot kell tartalmazzanak. Ezek közül néhány fontos pont a következők lehetnek:

Szolgáltató:

Minner.hu Média Kft
Adószám: 23151437-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 373225
Székhely: 1085 Budapest, József körút 69. Fsz 1.
Iroda cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. Irodaház

1. Szerződés tárgya

1.1. Jelen szerződés tárgya az online média előfizetés és, vagy az eseményjegyek értékesítése (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

2. Előfizetési díj és fizetési feltételek

2.1. A Felhasználó köteles fizetni az előfizetési díjat a szolgáltató által megadott módon és időpontban.
Az előfizetési díj a választott időszak alapján automatikusan levonódik a megadott bankkártya adatok alapján.
Hiba vagy hibás bankkártya adatok, vagy egyéb nem várt körülmény esetében a sikeres fizetést követően a szolgáltatás új megújítási és lejárati dátummal fut tovább.

2.2. A Szolgáltató fenntartja az árváltozás jogát. Erről előzetes értesítést kapnak az aktív előfizetéssel rendelkező felhasználók.

2.3. Az eseményjegyek árai és fizetési feltételei külön rögzítésre kerülnek a jegyvásárlás során.

Fizetés:

  • SimplePay bankkártyás fizetés: A megrendeléssel tudomásul veszem, hogy a Minner.hu Média Kft. (1085 Budapest, József körút 69. fsz 1.) adatkezelő által ahttps://minner.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok, szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
  • Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.
  • Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://minner.hu) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.
  • Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
  • Stripe

3. Hozzáférés és használat

3.1. A Felhasználó jogosult hozzáférni és használni a Szolgáltatást az előfizetési időszak alatt. A minner.hu/fiokom oldalon keresztül történő belépés után lehetőség van kezelni, módosítani, lemondani az előfizetést.

3.2. A Felhasználó az előfizetési időszak alatt hozzáfér a letölthető dokumentumokhoz. Az előfizetés lemondását követően a hozzáférés megszűnik. A felhasználó által, az előfizetési időszak alatt letöltött ebook-ok, dokumentumok már az ő birtokába kerülnek. Ezt az előfizetés időszak alatt kell megtennie a felhasználóknak. A Szolgáltatás tartalmához való hozzáférés nem jár a tartalom szerzői jogainak átruházásával, tehát azt megosztani mással nem engedélyezett!

3.3. A Felhasználó, esemény résztvevő a vásárlást követően jogosult részt venni a megjelölt, megvásárolt eseményen.

3.4. A Felhasználó nem jogosult terjeszteni, másolni vagy ártalmas célra felhasználni a Szolgáltatás tartalmát.

4. Szerzői jogok

4.1. A Szolgáltatás tartalmához való hozzáférés nem jár a tartalom szerzői jogainak átruházásával.

4.2. A Szolgáltató  tájékoztatja a Felhasználót, hogy a minner.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

5. A szerződés létrejötte, lemondás és visszatérítés

5.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Felhasználó és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A Felhasználó pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja

5.2 .Az előfizető jogosult lemondani az előfizetésről az előfizetési időszak lejártáig. A lemondás történhet a minner.hu/fiokom oldalon az Előfizetés módosítása / Előfizetések menüpont alatt, vagy a hello@minner.hu e-mail címre küldött levél útján. Lemondás csakis a felhasználói fiókhoz kapcsolódó e-mail címről lehet.

5.3. Az eseményjegyek visszavásárlási feltételei és a lemondási lehetőségek a jegyek típusától függően változhatnak. Erről érdeklődni a hello@minner.hu -n keresztül lehet.

6. Adatvédelem

6.1. A Felhasználó adatainak kezelése az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Lásd itt: Adatkezelési tájékoztató

7. Felelősség korlátozása

7.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az online média tartalom használatából vagy az eseményeken történő részvételből eredő esetleges károkért vagy veszteségekért.

8. Szerződés megszűnése

8.1. A szerződés megszűnik az előfizetési időszak vagy az esemény időpontja szerint.

9. Joghatóság és vitarendezés

9.1. A felek minden esetleges jogvitát a szerződés alapján a helyi bíróságokon kívül arbitrációval rendeznek.

10. Vis major

10.1 Egyik  fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség  teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén  kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen  körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa,  tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás,  polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal  felmondani.

10.3 Vis  Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség  szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.4 A  teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a  Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

11.Vegyes rendelkezések

11.1 Szolgáltató  és a Felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a  képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses  kötelezettségeiket teljesítsék.

11.2 A  jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország  jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.