Élelmiszer forgalmazás bejelentése, engedélyek. Mi kell hozzá?

Dátum

Megosztás

Gondolkodtál már, hogy akár hazai, akár EU-n belüli élelmiszert szeretnél forgalmazni (pl. webáruházban). Biztos megijedtél, hogy élelmiszer, akkor sok nyűg van vele. Nos, megnyugtatlak! Semmi különös, sőt még engedély sem kell hozzá. Legyen az ital vagy étel, könnyű dolgod van. Itt vannak a Nébih válaszai a leggyakrabban feltett kérdésekre:

Röviden: csak néhány kivételes esetben kell engedély, ha EU-n belüli élelmiszert kezdesz el forgalmazni. Egyszerűen csak a kereskedelmi tevékenységet kell bejelentened. Harmadik országból az Európai Unió területére, így Magyarországra is élelmiszert behozni csak a hatályos állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően lehet.

Hol kell bejelenteni az élelmiszer-forgalmazási tevékenységet?

Magyarországon a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot a kereskedelmi hatóságnak kell bejelenteni, amely nem más, mint a tevékenység végzésének helye szerinti települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzője. Ugyanez igaz egyébként, ha webáruházat indítasz (árulj abban bármit).

Élelmiszer forgalmazás bejelentése esetén a jegyző értesíti az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt, amely az élelmiszer-vállalkozásokat nyilvántartásba veszi.

Mely élelmiszerek forgalmazásához szükséges külön engedély?

Azon élelmiszereket, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges , a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 2. melléklete tartalmazza. A külön engedély iránti kérelmet a kiskereskedelmi létesítmény helye szerinti területileg illetékes járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályánál (járási hivatal) kell benyújtani.

Kizárólag külön engedéllyel forgalmazható élelmiszerek:

– friss hús

Olyan hús, amelyen nem végeztek más tartósítási folyamatot, mint hűtés, fagyasztás vagy gyorsfagyasztás, beleértve a vákuumcsomagolt vagy a szabályozott nyomás alatt csomagolt húst.

– friss halászati termékaz élő hal kivételével

„Friss halászati termékek”: egész vagy előkészített, feldolgozatlan halászati termékek, beleértve a vákuumban vagy módosított nyomás alatt csomagolt termékeket, amelyeken a hűtésen kívül semmilyen további, tartósítást célzó műveletet nem végeztek.

(A fagyasztott hal nem ide tartozik)

– nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék

„Tejtermékek”: feldolgozott termékek, amelyek a nyerstej feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak.

– vendéglátó-ipari termékaz italok kivételével

Olyan étel, cukrászati, hidegkonyhai készítmény, beleértve a közétkeztetés keretében előállított ételt is, amelyet elsősorban az előállítás helyén, illetve ideiglenes árusítóhelyen vagy tálalókonyhán szolgálnak ki, valamint közvetítő vállalkozás nélkül, fogyasztói kiszerelésben házhoz szállítva értékesítenek vagy egyéb jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítményen keresztül értékesítenek a végső fogyasztónak.

– hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére

– békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga.

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok gyűjteménye elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján. (A jogszabályok legfrissebb módosításait mindig a legnagyobb kiadási sorszámú letölthető dokumentum tartalmazza.)

A járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályának elérhetősége megtalálható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján.

Hogyan lehet az Európai Unióból élelmiszert behozni?

Az Európai Unió bármely tagállamából az EU vonatkozó jogszabályai szerint előállított és forgalomba hozott élelmiszer behozatala a terméket kísérő kereskedelmi okiratokkal (számla, szállítólevél) lehetséges. A behozatal során biztosítani kell a behozott termék tételeinek és a hozzátartozó kereskedelmi okiratoknak az egyértelmű megfeleltethetőségét, azonosíthatóságát, és ezek által a nyomonkövethetőségét.

A behozott élelmiszereket a forgalmazást megelőzően engedélyeztetni nem kell, a laboratóriumi bevizsgáltatást jogszabály nem írja elő.

Ennek magyarázata, hogy a tagállamokban közel azonos előírások vonatkoznak az élelmiszerek előállítására és minőségére.

Az állati eredetű termékek esetében a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően, engedélyezett létesítményben előállított, ellenőrzött és jelöléssel ellátott élelmiszerek csomagolásán szerepelnie kell az előállítás helyét azonosító jelölésnek (állategészségügyi azonosító jelölés: ovális alakú jel, amely tartalmazza kétbetűs kóddal annak az országnak a nevét, amelyben az előállító létesítmény található, és a létesítmény engedélyezési számát).

Milyen követelmények vonatkoznak a forgalmazni kívánt élelmiszerekre?

Magyarországon a közfogyasztásra szánt élelmiszereknek meg kell felelni valamennyi, az élelmiszerekre vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabálynak. A Magyarországon forgalomba hozott élelmiszereket magyar nyelvű jelöléssel kell ellátni.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról (továbbiakban: Jelölési rendelet) tartalmazza többek között a kötelező adatok felsorolását, az azokra vonatkozó részletszabályokat.

A tápértékjelölés feltüntetésével kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el.

A Jelölési rendeletben foglaltakon kívül a földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról előírásait is figyelembe kell venni. Továbbá külön rendelkezések az általános jelölési jogszabályban felsoroltakon kívül további kötelező jelölés feltüntetését is előírhatják.

Hogyan lehet az Európai Unió tagállamain kívüli, úgynevezett harmadik országból élelmiszert behozni?

Harmadik országból az Európai Unió területére, így Magyarországra is élelmiszert behozni csak a hatályos állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően lehet. A behozatal során biztosítani kell a behozott termék tételeinek és a hozzátartozó kereskedelmi okiratoknak az egyértelmű megfeleltethetőségét, azonosíthatóságát, és ezek által a nyomonkövethetőségét.

Az Európai Unió területére történő beléptetés állategészségügyi határállomáson keresztül történhet.

Biztosítani kell, hogy a behozott élelmiszerek legalább a Közösségben előállított élelmiszerek higiéniai szabványainak vagy azokkal egyenértékű szabványoknak feleljenek meg.

A behozott élelmiszereket a forgalmazást megelőzően engedélyeztetni, laboratóriumban bevizsgáltatni nem szükséges.

Állati eredetű, vagy állati eredetű összetevőt is tartalmazó élelmiszer behozatala esetén a behozni kívánt terméket állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Az állategészségügyi bizonyítványt az élelmiszer előállítás helye szerint területileg illetékes hatóságnak kell kitöltenie.

Az állati eredetű összetevőt nem tartalmazó élelmiszer termékek – amennyiben külön jogszabály másként nem rendelkezik – általában nem tartoznak az állategészségügyi ellenőrzésre kötelezett termékek körébe. Az élelmiszer behozatala a terméket kísérő kereskedelmi okiratokkal (számla, szállítólevél) történik. 

Bizonyos állati eredetű összetevőt nem tartalmazó élelmiszerek behozatala fokozott hatósági ellenőrzés mellett történik. Ezeket a termékeket a 669/2009/EK rendelet mellékletében lévő felsorolás tartalmazza.  (A Bizottság 669/2009/EK RENDELETE (2009. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról).

Kötelező-e bevizsgáltatni a behozott élelmiszereket?

A külföldről behozott élelmiszerek esetében, a forgalmazást megelőzően kötelező laboratóriumi bevizsgáltatást jogszabály nem ír elő.

Amennyiben az élelmiszervállalkozó szükségesnek tartja a laboratóriumi vizsgálatot, azt bármely, az adott vizsgálatra akkreditált laboratóriumban, a saját költségére elvégeztetheti.

Az egyes laboratóriumi vizsgálatok díjáról, a vizsgálatokhoz szükséges minta mennyiségéről és a vizsgálat időtartamáról mindig az adott laboratórium tud felvilágosítást adni.

Az egyes laboratóriumok akkreditált tevékenységeinek listája elérhető a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján.

Milyen követelmények vonatkoznak az élelmiszerek forgalmazására?

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról II. mellékletének I., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. fejezeteiben részletezett, az élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó általános követelményeket kell betartani.

A forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek szennyeződéstől való védelmét, és az előállító által meghatározott tárolási feltételeket (például hőmérséklet).

Az élelmiszer-vállalkozóknak a HACCP – Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok – alapelvein alapuló folyamatos eljárást kell kialakítani és működtetni, valamint önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési és termék-visszahívási rendszert kell működtetni.

A vállalkozónak az élelmiszer-forgalmazás minden szakaszában biztosítania kell az élelmiszerek egyértelmű azonosíthatóságát és nyomonkövethetőségét. Olyan dokumentációs rendszert kell alkalmazni, amely ezt biztosítja.

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok gyűjteménye elérhetőNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján.

A jogszabályok legfrissebb módosításait mindig a legnagyobb kiadási sorszámú letölthető dokumentum tartalmazza.

Ez is érdekelhet:

Forrás: Nébih
Fotó: Envato License

Mándó Milán
Mándó Milán
Azt az üzleti blogot írom, amit én is szívesen olvasnék. A célom, hogy nap mint nap benntartsalak az üzleti flowban, fenntartsam a lelkesedésed! 9 éve foglalkozom azzal, hogy vállalkozások működését fejlesztem, újítom meg. Imádom az üzleti statisztikákat, stratégiákat, kutatásokat és ezeket mind összekapcsolni. És ebben segítek neked a cikkekben, oktatásokban, sőt akár chaten is!

Ötlettől az értékesítésig, alig 4 óra alatt – Formdealer esettanulmány 1. rész

Készült már útmutató itt a Minneren a Formdealerhez, de miért állnánk meg itt? Úgy döntöttünk egy sokkal jobb módszerrel is megpróbálunk nektek segíteni, egy...

Jövőre megfizetsz a palackodért – LifeTilt dráma – Jobb az EUR bevétel, mint a HUF #hírszemle

Balogh Tamás személyes brandje, a LifeTilt a maga szókimondó tartalmával 2022-ben átkerült a Tutti Kft-hez. Mivel Balogh Tamás személye volt maga a marketing, hogyan...
00:37:17

100 Termékötlet Kínából 9. rész – Canton Fair Phase 2 termékei: élethű plüssök, falidekoráció…

Itt már a Canton Fair-en voltak a Gáborék a kínai útjuk során. Először is a videón egy konténer berakodást is láthatunk. Egy gyűjtőraktárban járunk,...

Gyakorlati útmutató kapcsolatépítéshez. Networking tippek, trükkök

Hallottad már, hogy a kapcsolati tőke aranyat ér, de hogyan lehet tudatosan kapcsolatot építeni? Hogyan találkozz, beszélgess üzleti kapcsolataiddal anélkül hogy úgy éreznék, csak...

Hogyan veszíts el 20 millió dollárt 1 hónap alatt? – Béna márkamegújítók

Még a legnagyobb márkáknak szüksége van a rebrandingre. Gondolj bele: Netpincérből Foodpanda, majd Foodora, vagy Pannon GSM-ből Telenor, majd Yettel. Sokszor jót tesz a...

5 hiba, amit egy webshop indításakor elkövethetsz

Egy webshop elindítása kihívásokkal teli folyamat, mivel számos összetett tényezővel kell számolni. Elsőként, piackutatás és a versenytársak elemzése nélkül nehéz megállapítani, hogy van-e valódi...

Jó kedvében kell lennie a vevőnek, hogy betaláljon a hirdetésed? Gondoltál már erre?

Egy izgalmas felvetésem van, amihez természetesen kutatást is hozok továbbá egy olyan megvilágosodásban lesz részed, ami garantáltan pénzt tesz a pénztárcádba. Te is abba...

Tiktok marketing esettanulmányok, példák. Lehet vevőt szerezni TikTokról!

Te is már gondolkoztál azon, hogy a Tiktokon elkezdd a tartalomgyártást, megszerezd innen az első vásárlód? Ezek az esettanulmányok végigvezetnek azon az úton, ami...

Értékesítőből cégtulajdonos. Bálint útja az alkalmazotti léttől a milliárdos forgalmú saját cégig

Csereklyei Bálint ma már egy több millárd forint forgalmú céget vezet, ő is a tulajdonos. De a sztorija ott kezdődött, hogy ennek a cégnek...