Hogyan lehet? Filmes ajándéktárgyak, Disney termékek értékesítése, labdarúgóklubok logói termékeken

Dátum

Megosztás

Gondolkodtál már abban, hogy Disney mintás pólót, mobiltokot, vagy egyéb terméket árulnál? Vagy focicsapatok logója szerepelne egy termékeden? Senki nem szeretne egy jogi pert a nyakába, ezért először lehet, bottal sem piszkálnád ezt a területet. Most egy cikkben azért járjuk körbe a témát, hogy megvédjünk titeket az esetleges problémáktól, továbbá, hogy képbe kerüljünk.

Szerzői jogi alapok

Itt most főleg a filmcímekre, szereplőkre vonatkozik fontos információ:

A szerzői jogi védelem a mű létrejöttétől kezdve, a törvény erejénél fogva automatikusan keletkezik és fennáll anélkül, hogy a jogi védelem érdekében az alkotást bárhol bejelentenék, vagy bármilyen nyilvántartásba bejegyeznék. A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át, az ún. védelmi időn belül részesülnek védelemben [Szjt. 31.§.].

Például Jóbarátok sorozat logója, nevek, kávézó neve még sokáig a jogtulajdonos birtokában lesz. Engedélyt kell kérni a felhasználásukra.

A műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának joga, az ún. merchandising jog. Ez azt jelenti, hogy az annak alapjául szolgáló jogosultságok az eredeti felhasználásuktól eltérő értelmet nyerve (például egy film karakter, amely alapvetően filmalkotás céljára készült, megjelenik különböző használati eszközökön, pólókon, hirdetésben, számítógépes játékban stb.) másodlagos felhasználásra kerülnek, jogi szabályozási alapja pedig e jellegzetes szereplők gazdasági értéke. Ezért a film figurák jelzett felhasználásához kizárólag a jogosult adhat engedélyt a szerzői jog védelmi idején belül.
Filmek címei, film karakterek nevei illetve a jellegzetes film figurák akár védjegyoltalom alatt is állhatnak. Érvényes védjegyoltalom esetén a figuráknak, illetve a nevüknek a felhasználásához – a szerzői jogi védelemhez hasonlóan – a védjegyjogosult engedélye szükséges lehet.

Példák szerzői jogra, védjegyekre, értékesítésre, gyártásra

Film védjegyek

A jogosult megtalálása filmek esetében bonyolultabb lehet, mivel többszerzős alkotások.

Általában a rendező, illetve a producer szerzi meg a szerzői jogokat, vagy ha a jogokkal mégsem rendelkeznek, tájékoztatást tudnak adni a jogtulajdonosokról. Mivel a védjegyoltalom jogosultja többnyire megegyezik a szerzői jogi jogosulttal, így a fenti adatbázisok is a segítségre lehetnek a szerzői jogi jogosult azonosításában.

A fentiek alapján jogi védelem alatt álló karakterek előzetes engedély nélküli felhasználása nem tanácsos, ugyanis a jogkövetkezmények – beleértve azt az esetet is, amikor a jogtulajdonos egyáltalán nem járul hozzá a felhasználáshoz – kiszámíthatatlanok.

Amerikai produkciók esetében többnyire a stúdió minden jogot megszerez és így tőle vagy az őt Magyarországon képviselő szervezettől lehet engedélyt kérni. Általában a hazai filmforgalmazótól. Utóbbi egyébként könnyen járható út.

A labdarúgóklubok logója,

neve, jelvényei jellemzően védjegyoltalom alatt állnak, így a felhasználása a jogtulajdonos engedélyével jogszerű.

Az autómárkák logójának

kereskedelmi forgalomban értékesített termékeken való megjelenítése az előzőek alapján védjegybitorlást valósíthat meg, ezért mindenképpen javasoljuk, hogy egyeztess a jogtulajdonossal a fennálló jogok és a felhasználás kérdésében.

A fenti adatbázisokban (E-kutatas, E-search plus, TMview) tudod ezeket kutatni, hogy oltalom alatt állnak-e.

Disney termékek

Megértem, hogy érdekel ez a piac, mert havonta átlagosan 150 000-szer keresnek rá a
Disney szóra itthon.

Kereskedőként kell-e külön engedélyt kérni pl. olyan textilek, tárgyak forgalmazásához, amin Disney figurák vannak vagy elég, ha a gyártónak van?

Amennyiben a Disney figurákkal ellátott textilt te gyártod vagy gyártatod, ehhez a jogtulajdonostól engedélyt kell szerezned.

Amennyiben kereskedelmi forgalomban szerzed be a textilt, az alábbi a helyzet:
ha a textilt a jogosult vagy az ő kifejezett hozzájárulásával másvalaki adásvétellel vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozta, a tovább forgalmazáshoz már nem kell a jogtulajdonos engedélye.

További védjegy, szerzői jogi példák – könyv, játék, híres emberek

Sért-e bármilyen szerzői jogot, ha hangfelvételt készítünk egy könyvből és ezeket a részleteket megosztjuk, mint idézet a szerzőtől?

Az Szjt. alapján néhány kivételes esetben lehetőség van a művek felhasználására a szerző engedélye és díjfizetési kötelezettség nélkül is (úgynevezett szabad felhasználási esetek).

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Ezek az esetek általában iskolai oktatáshoz, kutatási célokhoz köthetők, így mindenképpen ajánlott egyeztetni a szerzővel ez ügyben.

Grafikusként készítesz egy logót a volt munkahelyeden, felhasználhatod-e szabadúszóként a weboldaladon, hogy te készítetted?

Amennyiben a munkaviszonyoddal összefüggésben jött létre az alkotás pl. belső utasítás alapján, az elkészült mű átadásával a szerzői jogok jogosultja a volt munkáltatód. Tehát, ha nem volt közöttetek olyan megállapodás, ami korlátozná a volt munkáltatód jogszerzését, akkor a munkáltatót illetik a művel kapcsolatos szerzői vagyoni jogok. Ha volt ilyen szerződés, akkor a szerződésben meghatározott szerzői vagyoni jogok maradnak a munkavállalónál.

XY könyvének felhasználása:

Amennyiben olyan szerző művét használod fel, aki él, vagy akinek a halála óta hetven év még nem telt el, a felhasználás a szerző, illetve jogutódja engedélyével jogszerű.

Játék levédetése:

Az iparjogvédelem körébe különböző oltalmi formák tartoznak.
Amennyiben a játékhoz valamilyen új, feltalálói tevékenységen/lépésen alapuló és iparilag alkalmazható műszaki megoldás (pl. eszköz) kapcsolódik, a védelemre a szabadalom, illetve a használatiminta-oltalom lehet az alkalmas oltalmi forma.
A játékhoz kapcsolódó valamely tárgy, eszköz külső megjelenése (pl. bábuk, játéktábla, kártyák, rajzolata, csomagolás) formatervezésiminta-oltalommal védhető, amennyiben megfelel az újdonság és az egyéni jelleg követelményének.
A játék fantázianeve, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb megkülönböztető megjelölés (logó, sík- vagy térbeli alakzat, …stb.) védjegyoltalommal védhető. A védjegyoltalom magát a játékot nem védi, „csupán” annak azonosítására, és a piacon lévő többi hasonló játéktól történő megkülönböztetésre, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására ad lehetőséget a használatára vonatkozó kizárólagos jog alapján.
Egy játék leírásával, illetőleg egyes részeivel (grafikai, szöveges, vagy egyéb elem) kapcsolatban szóba jöhet a szerzői jogi védelem.

Egy könyv magyar fordításában szereplő megnevezést szeretnél használni?

Pl. Harry Potter művek: a szerzői műben szereplő jellegzetes alak egyéni, eredeti neve is szerzői jogi védelem alatt állhat; ebben az esetben az eredeti mű szerzője, J.K.Rowling adhat engedélyt a felhasználásra. Amennyiben a „Mugli” név a magyar fordító által kitalált név, a felhasználáshoz vélhetően az Ő engedélye szükséges. Vélhetően, tehát mindenképpen ajánlott egyeztetni a szerzői jogi jogosultakkal.

Könyv borítóján szerepelne a Facebook név vagy Google?

Amennyiben a könyv forgalomba kerül és az adott védjegy a könyv borítóján jól látható helyen szerepel (pl. a címben), előfordulhat, hogy a védjegy jogosultja fel fog lépni a jogosulatlan használat miatt. Ezt a jogosult azon áruk és szolgáltatások tekintetében teheti meg, amelyek a védjegy árujegyzékében szerepelnek (pl. nyomdai művek). Jóhírű védjegyek esetén (a Google pl. ilyennek minősülhet) bármely áruk és szolgáltatások tekintetében jogosult fellépni a védjegyjogosult. Érdemes tehát a védjegyek jogosultjait tájékoztatni arról, ha a védjegyük megjelenítésre kerül pl. a könyv címében, vagy más kiemelt módon.

Híres emberek, tudósok arcképének felhasználása?

Ha a tudós felhasználni kívánt képmását készítő szerző halála óta 70 év már eltelt, a kép/fotó – szerzői jogi szempontból – szabadon felhasználható és átdolgozható. Ha a tudós felhasználni kívánt képmását készítő szerző még él, illetve a halála óta 70 év még nem telt el, és a képmást az egyéni, eredeti jellege alapján megilleti a védelem, a felhasználás főszabályként a szerző engedélyéhez kötött.

Ha bizonytalan vagy, hogy a tervezett felhasználás a szabad felhasználás körébe esik-e, a Szerzői Jogi Szakértői Testülettől erre vonatkozóan szakvéleményt kérhetsz. 

Izgalmas volt! Van még ilyen cikk?

Fotó: Kon Karampelas / Unsplash

Mándó Milán
Mándó Milán
Azt az üzleti blogot írom, amit én is szívesen olvasnék. A célom, hogy nap mint nap benntartsalak az üzleti flowban, fenntartsam a lelkesedésed! 9 éve foglalkozom azzal, hogy vállalkozások működését fejlesztem, újítom meg. Imádom az üzleti statisztikákat, stratégiákat, kutatásokat és ezeket mind összekapcsolni. És ebben segítek neked a cikkekben, oktatásokban, sőt akár chaten is!