Így juthat pályázati forráshoz a cégünk könyvelői közreműködéssel

Dátum

Megosztás

Hogyan tudnánk minél kedvezőbb feltétekkel pályázati pénzhez jutni” – teszik fel a kérdést gyakran olyan cégvezetők, akik fáradhatatlanul keresik a növekedést elősegítő lehetőségeket. Számukra egyáltalán nem mindegy, hogy könyvelői oldalról mennyire számíthatnak támogatásra ezen a fronton.

Mórász Márton, a PROAB könyvelőiroda alapítója és a mentorált könyvelés koncepciójának megálmodója ezúttal a pályázatok világába kalauzol el minket. Vállalkozói szemszögből, a könyvelő szerepét és felelősségét megvilágítva a pályázati forráshoz jutás tekintetében.

Hogyan olajozhatják meg a pályázatok egy vállalkozás működését?

A különféle pályázati források rendelkezésre állása a normál működésen túl a fejlődést, illetve a tartós növekedést is hathatósan elősegítheti.  Több szempontból is fejlesztési lehetőségeket kínálva olyan kis, közép- és nagyvállalkozásoknak, ahol megvan a kellő ambíció az előrehaladáshoz.

Cégként egyaránt benyújthatók az igények hazai vagy uniós pályázatokra, akár visszatérítendő, akár vissza nem térítendő formátumban is. Utóbbiakat értelemszerűen kedvező feltételek és kamatozás mellett érdemes választani.

Egy vállalkozás működéséért felelve sokféle módon hasznosíthatjuk a különféle pályázati forrásokat. Hogy néhány példát említsünk, többek között

 • eszközök beszerzéséhez;
 • infrastruktúra fejlesztéséhez;
 • beruházásokhoz és korszerűsítéshez;
 • új piacokra jutáshoz;
 • megújuló energia hasznosításához;
 • vagy a Covid-19 járvány miatti bevételkiesés kompenzálásához egyaránt jól jöhet a pályázati támogatás.

Feltéve persze, ha sikerül időben értesülni a pályázati lehetőségekről, megfelelő pályázati anyagot nyújtunk be és a megvalósítást is képesek vagyunk menedzselni.

Bár eltérő mértékben, de egy felkészült könyvelő mindhárom fázisban hathatós segítséget jelenthet. Térjünk is rá ennek a részleteire.

Miként segíthet a könyvelő a pályázati forráshoz jutásban?

Három különböző aspektusból is megvilágítható a kérdés.  Mivel ezek együttesen mutatnak rá a könyvelő valódi hozzáadott értékére a sikeres pályázati forrásszerzésben, vizsgáljuk meg őket egyenként:

 • A könyvelő nem pályázatíró

Még akkor sem, ha számos példát látni a két funkció összemosására. A pályázatírás egy külön szakma. Ahogyan a könyveléshez hozzáértő könyvelőre, úgy a pályázatíráshoz profi pályázatíróra van szükség. Nem javasolt összemosni a két területet.

Ennek fényében kétszer is javasolt meggondolni az együttműködést olyan könyvelővel, aki pályázatíróként aposztrofálja magát. Egy a pályázatírásban kevésbé tájékozott könyvelő hozzá nem értése akár fals információt is közvetíthet egy-egy pályázat kapcsán.

Ami azért roppant veszélyes, mert ezzel komoly károkat is okozhat a cégünknek, akár megakasztva a növekedés folyamatát. 

 • Nem mindegy, a könyvelő milyen tájékoztatást ad a pályázati piacról

Gyakran tapasztalt félreértés vállalkozói oldalon, hogy egy pályázatot megnyerni a legnehezebb. A tévhit forrása pedig sajnálatos módon a könyvelő által közölt valótlan információ. Holott maga az állítás nem fedi a valóságot.

Tudniillik nem elnyerni, hanem megvalósítani a legnehezebb egy pályázatot.  Amíg ez nem történik meg, addig a pezsgőt be kell hűteni. Egy könyvelőnek fontos szerepe van abban, hogy ezt tudatosítsa bennünk vállalkozóként.

Felkészült és partnerként gondolkodó könyvelővel dolgozva reális képet nyerhetünk a pályázati lehetőségekről, a megpályázható tenderekről. Bőven a pályázati határidő lejárta előtt értesülve a számunkra releváns pályázatokról, kellő mozgásteret nyerve a precíz, mindenre kiterjedő előkészületekhez.

 • A könyvelőnek elő kell segítenie a cégünk pályázhatóságát 

Jogos elvárás, hogy a könyvelő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a vállalkozásunk alkalmas legyen a reálisan megcélozható pályázatok elnyerésére. Ismerje azokat a pontokat és szempontokat, amelyeknek a maradéktalan betartása elengedhetetlen a cégünk pályázhatóságához.

Rögvest ki is emeljük azokat a tényezőket, amelyek alapján felmérhető, hogy mely pályázatokon indulhatunk el reálisan.

Mi mindent javasolt figyelembe venni a pályázaton való indulás előtt?

A most következő tényezők bátran alkalmazhatók egyfajta csekklistaként annak az előzetes feltérképezéséhez, hogy a cégünk tud-e indulni az adott pályázaton, vagy sem. Ideális esetben persze a könyvelő biztosít segítséget az alábbi szempontok elemzéséhez.

Mindenképp javasolt a cég alapadataihoz kapcsolódó információk figyelembevétele, beleértve a következők mindegyikét:

 • Alapítás időpontja, a lezárt teljes üzleti évek száma;
 • Átlagos statisztikai létszám az utolsó teljes lezárt évben;
 • Adózási forma, egyszeres vagy kettős könyvvitel, nem KATA szerinti adózás;
 • Cég besorolása méret alapján (mikro-, kis-, közép vagy nagyvállalat);
 • Cég GFO kódja;
 • Főtevékenység, fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma;
 • Tulajdonosi kör összetétele, tulajdonosok változása;
 • Kapcsolt vállalkozások.

Mindenképp javasolt feltérképezni a vállalkozásunk gazdálkodási adatait is, amelyek között az alábbiak egytől egyig kiemelt jelentőséggel bírnak:

 • Saját tőke;
 • Értékesítés nettó árbevétele;
 • Export árbevétel;
 • Adóalapba számított bevétel;
 • Adózás előtti eredmény;
 • Személyi jellegű ráfordítás;
 • Mérlegfőösszeg;
 • Mezőgazdasági árbevétel aránya.

Ezzel még mindig nem teljes a kép, ugyanis a cég megvalósítási helyszín adatai szintén kiemelt jelentőséggel bírhatnak. Egy a pályázatok területén felkészült könyvelő például nem felejt el emlékeztetni minket rá, hogy Budapesten és környéként a fejlettebb környezet miatt nehezebb pályázati forráshoz jutni, mint vidéken.

A könyvelő közreműködésének fontossága egy pályázat utóéletében

Fentebb is utaltunk már rá, hogy egy pályázatot nem megszerezni, hanem megvalósítani a legnehezebb. Nem lehet ennek fényében elégszer hangsúlyozni, hogy a könyvelővel folytatott együttműködés mekkora fontossággal bír a pályázat utóéletét tekintve.

A könyvelő felelőssége, hogy a megvalósítási szakaszban a pályázati eljárásnak megfelelő könyvelésre figyeljen. Magyarul nemcsak a felkészítésben és az informálásban esszenciális a közreműködése.

Ennél is fontosabb szerepet tölt be azt követően, hogy sikerült elnyerni a pályázati forrást, a folyamat pedig a megvalósítás szakaszába lép. Ezen a ponton létkérdés, hogy a könyvelés 100%-ban megfeleljen annak, ami a pályázat feltételei között szerepelt.

Összegzés

Bár a könyvelés és a pályázatírás egymással nem összekeverendő fogalmak, a könyvelő igenis hathatósan segítheti a vállalkozásunkat a pályázati forráshoz jutásban. Újabb érv amellett, mennyire elengedhetetlen felkészült és partnerként a cégünket támogató könyvelővel együtt dolgozni.

Ha jobban belegondolunk, ez is a mentorált könyveléshez tartozik szorosan. Amennyiben ilyesfajta könyvelői támogatást szeretnél a vállalkozásod számára, kérj egy DÍJMENTES KONZULTÁCIÓT Mártonnal ide kattintva.

Fotó: Signature Pro / Unsplash

Mándó Milán
Mándó Milán
Azt az üzleti blogot írom, amit én is szívesen olvasnék. A célom, hogy nap mint nap benntartsalak az üzleti flowban, fenntartsam a lelkesedésed! 9 éve foglalkozom azzal, hogy vállalkozások működését fejlesztem, újítom meg. Imádom az üzleti statisztikákat, stratégiákat, kutatásokat és ezeket mind összekapcsolni. És ebben segítek neked a cikkekben, oktatásokban, sőt akár chaten is!