Mennyibe kerül egy védjegy? Hol és hogyan kell bejelenteni?

Az utóbbi időben sok anyagot olvashattál a Minneren a sajátmárkás termékekkel kapcsolatban.

Például ezeket (utána olvasd el őket!):

A sajátmárkás termékeknél (szinte) kötelező levédetni a termékünk nevét, logóját, egyéb márkához kapcsolódó dolgot, hogy megvédjük magunkat a másolás ellen.

A cikk szerzője Csépe Gábor kínai import szakértő, aki aktívan importál termékeket (sőt gyárttat is), továbbá ő a MinnerAkadémia kínai import képzés oktatója.

Tudjuk már a saját termékeknek az előnyeit, nehézségeit, viszont arról eddig nem beszéltünk, hogy mi van akkor, ha bombasiker a termék és ömlik a pénz! Hátradőlünk és ennyi? Nem, egy fontos teendő még hátra van, mégpedig a márkanév levédetése. Érezheted, hogy itt most nem is azzal kezdtem, hogy mielőtt a terméked piacra dobod a védjegy bejelentést megcsináld, hanem mikor már minden kialakult, volt egy-két eladás, látod, hogy sínen van a dolog.

Védjegy: tudod a kis R betű bekarikázva! Neked is kell olyan, hogy ne használhassa más a márkaneved. De mondok durvábbat – befut a terméked, és a szomszéd meg levédi az általad használt nevet…, vagy láttunk már cifrább dolgot is, például a munkatárs védette le, aztán lelépett…

A védjegy nem játék!

Védjegy bejelentés Magyarország / EU / Világ

Nézzük is milyen lehetőségeink vannak, milyen szervezetekhez fordulhatunk, hol kell a védjegyet bejelenteni.

Könnyű lesz kitalálni, hogy a nemzeti védjegy az Magyarországon, az EU-s az EU-ban, a nemzetközi pedig az egész világon (valójában csak 120 országban) nyújt védelmet.

Mi az első kettőt fogjuk itt bemutatni, mert ebben van gyakorlati tapasztalatunk.

Mennyibe kerül a védjegy?

Kezdjük a lényeggel, mennyibe fog ez neked fájni? Nos, ha te intézed, és nem bízol meg szakértőt, akkor az alábbi díjakkal lehet számolni:

Bejelentési díjak – A magyar nemzeti védjegy bejelentés díjai:

 • egy áruosztály esetén (áruosztályok listája a cikk végén) – 60.000 Ft
 • két áruosztály esetén – 80.000 Ft
 • három áruosztály esetén – 110.000 Ft
 • négy áruosztály esetén – 150.000 Ft
 • minden további osztály után osztályonként 40.000 Ft

Ügyvéd vagy szakértő bevonása esetén kb. +60-90 000 Ft-tal számolhatsz.

Európai Uniós védjegy bejelentési díjai:

 • Az alapdíj egy osztályra 850 EUR
 • Az áruk és szolgáltatások második osztályára vonatkozó díj 50 EUR.
 • Három vagy több osztály díja osztályonként 150 EUR.

Oké, de mi az az áruosztály vagy mi értelme van?

Nos, nem csak úgy van, hogy kitalálunk egy márkanevet, levédjük, és akkor azt az adott szót / ábrát kisajátítjuk a világ elől, hanem csupán a mi kis területünkön lesz a miénk a használati jog. Az áruknak és a szolgáltatásoknak van egy a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kiadott listája, ez az úgynevezett Nizzai Osztályzás. 34 áruosztályra vannak bontva a (világon létező összes) termékek és 11 osztályra a szolgáltatások, az osztályokon belül pedig egyesével a konkrét megnevezések, ezekből többet is kiválaszthatunk egy védjegy esetében. Azonban minél több áruosztályra vonatkozóan van szükségünk a védjegyoltalomra, úgy ennek függvényében a fentiek szerint nő a szolgáltatás díja. A listát a cikk végén találod!

Meddig fog ez tartani? Milyen hosszú a védjegybejegyzés?

Rossz hírek:
Magyar védjegy – 6-8 hónap az átfutási idő. (Nem kapkodják el)
EU-s védjegy – 4-6 hónap

Jó hír – az első kérelmezőé lesz a védjegy, úgyhogy a lényeg maga kérelmezés napja, nem a lajstromozás napja!

Örökre az enyém innentől a védjegy? – védjegy időtartama

Nem, 10 évre szól, és korlátlan alkalommal meghosszabbítható. A hosszabbítási díj megegyezik a bejegyzési díjjal.

Hol tudom leellenőrizni, hogy az általam kitalált márkanév nem foglalt már?

Magyar:http://epub.hpo.hu/e-nyilvantartas/?lang=HU
EU: https://euipo.europa.eu/eSearch/
Nemzeti és EU egyben: https://www.tmdn.org/tmview/welcome – Ez egy hibrid oldal, mind a nemzeti szinteken lévő védjegyeket, mind az EU-s védjegyoltalmakat látja a rendszer. Ez azért fontos, mert ha a 28 (vagy 27 hamarosan) tagállam közül bárhol nemzeti szinten lajstromozva van a védjegy, akkor EU-s védjegy már nem kiadható.

Én csináljam vagy bízzak meg ügyvédet / ezzel foglalkozó céget?

Online elvégezhető mind a magyar, mind az EU-s védjegy bejelentési kérelem ügyvéd vagy szakértő nélkül. Spórolhatunk, ha mi magunk csináljunk, azonban árnyaltabb a kép és nem biztos, hogy ez a jobb megoldás. Engedjétek meg, hogy megosszak egy saját tapasztalatot:

Magyar védjegy-bejelentést csináltam magam. Nagyon nagy nyűg volt használni az oldalt (azóta elvileg jobb lett) és értelmezni az egészet, agyrém. 3 osztályt is kiválasztottam, és az egyikben volt ütközés, egy meglévőre hasonlított a mi márkanevünk. Végül, több telefonálás és egy személyes látogatás után, megoldódott a dolog, módosítottuk az alosztályt, erről kellett egy nyilatkozatot küldeni a kontakt személynek faxon (2018-ban…faxon…életemben nem faxoltam még, érdekes volt), majd rendeződött minden, és él a védjegy. Megspóroltuk a kb. 100.000 forintos ügyvédi díjat.

Ezen felbuzdulva egy másik márkanevünk EU-s levédését intéztem magam online. Hihetetlenül felhasználóbarát az https://euipo.europa.eu oldal, abszolút érthető, logikus, óriási megkönnyebbülés volt a magyar weboldal után (magyar nyelv is elérhető az EU-s oldalon is!). A márkanév a követhető: “ECON”. 9-es osztály. Beadtam a kérelmet “szó” névjegyre 850 euróért. Pár hónap múlva jött a papír, hogy elutasították, mert összekeverhető az “Economy” szóval, és félrevezető a név. Ilyenkor nincs mit tenni, bukó a 850 euró. Nem adtam fel, beadtam a logónkat “kép” védjegynek újabb 850-ért, ezt végül elfogadták. Tehát én 1700 euróért intéztem el a dolgot. Vannak cégek (érdemes spanyolt használni, Spanyolországban van az EU Szellemi Tulajdon Hivatala is), akik 1200-1300 EUR körül teljes körű ügyintézést vállalnak. Nos, itt ebben az esetben nem érte meg a “Do it yourself”, csináld magad módszer, hiszen valószínűleg ha kiadom egy csak ezzel foglalkozó cégnek a feladatot, akkor megúszom 500 euróval olcsóbban a levédetést. Mindenki vonja le a következtetéseket és mérlegelje melyik éri meg jobban.

Sok sikert a sajátmárkás termékedhez!

Csépe Gábor, Minnerakadémia oktató, kínai import szakértő és aktív importáló.

Cikkek, amiket érdemes elolvasnod:

Áruosztályok listája

Áruk:

1. OSZTÁLY Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

2. OSZTÁLY Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

3. OSZTÁLY Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

4. OSZTÁLY Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

5. OSZTÁLY Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

6. OSZTÁLY Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

7. OSZTÁLY Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek.

8. OSZTÁLY Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

9. OSZTÁLY Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

10. OSZTÁLY Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

11. OSZTÁLY Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

12. OSZTÁLY Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13. OSZTÁLY Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

14. OSZTÁLY Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

15. OSZTÁLY Hangszerek.

16. OSZTÁLY Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

17. OSZTÁLY Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

18. OSZTÁLY Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

19. OSZTÁLY Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

20. OSZTÁLY Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21. OSZTÁLY Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

22. OSZTÁLY Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

23. OSZTÁLY Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24. OSZTÁLY Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

25. OSZTÁLY Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26. OSZTÁLY Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk; művirágok.

27. OSZTÁLY Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

28. OSZTÁLY Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

29. OSZTÁLY Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30. OSZTÁLY Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

31. OSZTÁLY Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

32. OSZTÁLY Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

33. OSZTÁLY Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34. OSZTÁLY Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

Szolgáltatások

35. OSZTÁLY Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36. OSZTÁLY Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37. OSZTÁLY Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38. OSZTÁLY Távközlés.

39. OSZTÁLY Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40. OSZTÁLY Anyagmegmunkálás.

41. OSZTÁLY Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

42. OSZTÁLY Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

43. OSZTÁLY Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44. OSZTÁLY Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

45. OSZTÁLY Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

Fotó: Erik Mclean / Unsplash
Forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Üzleti esettanulmány


Így indít be a Minner egy piactér vállalkozást. Egy ajándék, hobbi, lakberendezés termékekkel kapcsolatos termékajánló oldal indul a videósorozattal párhuzamosan (illetve podcast-ra is feltöltjük az anyagot). Ez egy több mint 8 részes sorozat lesz, és napra lebontva mutatjuk be a piacterünk indulását, kezdeti lépéseit, számait, statisztikáit. Az oldal már éles, te is követni tudod a videón kívül is majd.

Nézd meg az első videót, kukkantsd meg a piacterünket! Kattints ide!

Vendégszerző
Szakértőket hívunk, hogy még hitelesebb információkat kapj különböző területekről. Ezt a cikket egy vendégszerző írta, de természetesen átment a Minner rostán, így a leghasznosabb információkat kapod most is.

Instant posztok

MinnerInstant

Több weboldal üzemeltetőiként mi is kiemelten fontosnak tartjuk a biztonsági mentéseket, hiszen gyakran van rá példa, hogy pillanatok alatt beüt a krach, és rengeteg munkaórányi anyag válhat semmivé a másodperc törtrésze alatt. Ha nincs viszonylag friss, visszaállítható mentésed, nagy eséllyel építhetsz vissza sok mindent a nulláról, vagy egy olyan régi állapotról, ami rengeteg kapacitásodat emészti fel feleslegesen.

Az alábbi eszközöknél mindenképp szentelj nagy figyelmet a biztonsági mentésre, lehetőleg minél gyakrabban:

 • Weboldal, webshop, bővítmények, stb.
 • Szerverek, adattárolók
 • Telefon, számítógép, tablet stb.

Légy előrelátó, kíméld meg magad az elkerülhető bajlódásoktól!

MinnerInstant

Jelen küldetést különösen ajánljuk olyan vállalkozásoknak, ahol a munkatársaknak egész nap beszélniük, egyeztetniük kell egymással. A cégek belső kommunikációjukhoz leginkább telefont és email-t használnak, de gyakran előfordul a Messenger vagy Whatsapp / Viber alkalmazása is. Ezen applikációkkal csupán az a gond, hogy végeláthatatlan üzenetváltások születnek, ráadásul a csoportbeszélgetésekben sokan nem is érintettek egy-egy megbeszélnivalóban, így gyakran némítják is az értesítéseket, a nekik címzet, fontosabb üzeneteket is figyelmen kívül hagyják.

A Slack.com ezekre a problémákra kínál megoldást:

 • Míg az email-nél véget nem érő láncokon kereshetsz vissza egy-egy fontos információt, a Slack-nél minden projektedhez külön, dedikált csatornát tudsz létrehozni, így hamar megtalálod, amit keresel.
 • A Slack valahol az email és a Messenger között áll: lendületesen és gyorsan történik az üzenetváltás, de átlátható marad később is.
 • Míg az email-nél lemaradhat egy-két fontosnak vélt személy, a Slack adott csatornáiban mindenki látja az üzenetváltásokat, így későbbi konfliktusokat is el lehet vele kerülni.

De hogy kínáljunk más alternatívát is, a projektmenedzsment szoftvereken (pl. ClickUp, Trello) belül is tudsz egyeztetni, feladatokat létrehozni, ezekhez személyeket társítani, ráadásul a folyamatokat is nyomon tudod majd követni. Ha pedig nagyon ragaszkodnál a Messenger alapú üzenetváltásokhoz, a Facebook Workplace szolgáltatását érdemes lehet kipróbálnod.

MinnerInstant

Mindig csak azok a fránya kifogások… Mivel ma már sokkal tudatosabbak vagyunk – főleg az online vásárlásoknál -, sokszor „kifogásokat” keresünk, hogy lebeszéljük magunkat egy olyan termékről, amely izgatja ugyan a fantáziánkat, de nem vagyunk benne biztosak, hogy jó befektetés lesz-e, vagy megtérül-e a befektetett összeg. Biztosan te is hallottál már a saját látogatóidtól, vásárlóidtól, vagy pletykákból különböző vásárláskerülő érveket. Na de mit tudsz tenni ez ellen vállalkozóként?

Szedd össze, hogy milyen kifogásokat kereshet a te termékednél / szolgáltatásodnál egy látogató! Miután ez megvan, próbálj meg minél erősebb érveket kitalálni a kifogás ellen! Pl. egy törékeny terméknél felmerülhet az a kifogás, hogy biztosan összetöri majd a futárszolgálat, mire te érvelhetsz azzal, hogy gondosan becsomagolod minden termékedet, így emiatt nem kell aggódnia.

Ha ezzel is végeztél, építsd be ezeket a termékelírásokba, de használhatod a kommunikációdban is! Ha beválik, magasabb konverziót érhetsz el, de ha mégse lenne sikere, bizonyos tesztidőszak után egyszerűen csak eltávolítod a termékleírásból, így egyáltalán nincs veszítenivalód!

Mi is alkalmazzuk a kifogáskezelést a MinnerAkadémián, például a Személyes konzultációnál vagy a Marketing kampánykészítés minikurzus leírásában.

MinnerInstant

Április 26 óta vezették be az iOS 14.5 frissítést, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy blokkolják az ő követésüket. Az applikációk egyesével megkérdezik, hogy engedélyezi-e a felhasználó, hogy követhesse a tevékenységét az adott applikáció. Ez a Facebooknak a legnagyobb érvágás. Az alábbi képen látod, hogy mit kérdez meg a felhasználótól, mit kell kötelezően kiírnia. És ha ott rányom a felhasználó a tiltásra, ott bizony az tiltva is lesz Na, de mennyien nyomkodnak a követést mellőzésére? A Wall Street Journal riportja alapján az iPhone-osok 67%-a tiltja a követést.

Idén júniusban az iPhone-on megjelenő hirdetésekre költött összeg egyharmadával csökkent, míg Androidon az összes reklámra költött pénz tíz százalékkal nőtt. És akkor mire költik a maradék pénzt? Egyrészt egyre több cég kezdi el a TikTok reklámot (még igazi vadnyugati helyzet van ott, olcsó), másrészt szponzorált cikkeket, tartalmakat vesznek. Utóbbi információk saját gyűjtés (hova költi), körbeszondáztam több Minner vállalkozót is.

Az iOS 15 még szigorúbb dolgokat hoz, ami megnehezíti majd a követést. Például az e-mailben érkező követőkódokat is szűri.

Az Android-ra ősszel jönnek a fentiekhez hasonló blokkolások, de ott eltart jövő tavaszig, míg mindenhol lefrissül.

Fel kell kötnie a marketingeseknek a gatyát! Konverzióoptimalizálás egyre nehezebb, webáruházaknak is nehezebb lesz a marketing. Lehet ez fogja megerősíteni majd az affiliate marketinget? Most lehet majd jó alternatíva lehet. Ez a piacteremnek jó hír, amit most indítunk, tudod aminek haladását élő esettanulmányként mutatom be. Vállalkozás indítás: Piactér születik üzleti esettanulmány

Forrás: www.wsj.com, Index

MinnerInstant

Száz nap után szerdán újra felvonta a horgonyt az Ever Given konténerszállító hajó, miután a japán tulajdonosvállalat és a biztosítók megegyeztek a Szuezi-csatornát működtető hatósággal a kompenzációról. Az Ever Given márciusban hat napig vesztegelt a Szuezi-csatornában, miután megfeneklett. A több mint 200 ezer tonna kapacitású konténerszállító észak felé, a Földközi-tenger irányába indult útnak – írja az MTI.

A Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) kezdetben 916 millió dollár kompenzációt követelt a mentési műveletekért és a kieső bevételekért, amelyet később 600, végül pedig 550 millió dollárra csökkentett. 18 300 konténer van a hajón. Egyiptom a pénzügyi kártérítésen kívül egy 75 tonnás kapacitású vontatóhajót kap az Ever Given tulajdonosától.

Forrás: Index

MinnerInstant

Azt a célt tűztük ki, hogy minden egyes nap adunk egy olyan rövid üzleti tippet, melynek alkalmazásával hozzájárulhatsz céged fejlődéséhez, miközben kiadásaidat csökkentheted, a bevételeidet pedig növelheted. És hogy miért érdemes naponta 1 százalékot fejlődnöd? Sok kicsi sokra megy – tartja a mondás, de az alábbi ábra is remekül szemlélteti, mekkora különbséget jelenthet, ha minden nap csak 1 százalékkal jobban, és nem pedig gyengébben teljesítesz:

Napi 1% – Forrás: jamesclear.com

0. küldetés: Teljesíts annyi küldetést, amennyit csak tudsz!

Folyamatosan készülünk új anyagokkal, garantáltan minden munkanapra jutni fog egy challange, ami csak arra vár, hogy a saját bizniszedben élesítsd! Nem probléma, ha egy adott küldetést valamilyen oknál fogva nem tudsz teljesíteni, vagy éppen kimarad. A lényeg: találj vissza erre az oldalra, vagy görgess lejjebb, keress olyan célt, amelyet teljesíteni tudsz. Ez nem csak a vállalkozásodnak lesz jövedelmező, de téged is motiválni fog. A megvalósított ötleteket, valamint ezek eredményeit dokumentáld, és küldd el nekünk az info@minner.hu email-címre. A legjobb, legötletesebb megvalósításokról ugyanis beszámolunk majd az olvasóknak, így lehet, hogy a következő esettanulmány már a Te cégedről fog szólni!

Hol fogod megtalálni?

A küldetések a Minner Instant-ban jelennek meg, az összes feladatot a minner.hu/kuldetes oldalon éred el. Hajrá!


Megnézem a többi Instant üzleti posztot! 

Hol tart a vállalkozásod?

További friss cikkek