Pályázat CRM rendszer bevezetésére, IT fejlesztésre. Szűkös határidő!

Izgalmas pályázatot találtam, aminek határidejébe még beleférünk, de szorít az idő! Végre egy olyan pályázat, aminek bizony igazán van értelme. Egy régebbi cikkben említettem, hogy 8,7-szeres a megtérülése egy CRM rendszer beruházásnak, bevezetésnek. Nos, amennyiben erre adod be a pályázatot, igazán meg fog térülni és valóban kihasználtad a pályázat adta lehetőséget. És a legjobb, hogy nem csak CRM bevezetésre lehet felhasználni a támogatást!

Friss információ 2020. 01. 13,! A beadási határidőt március 16-ig kitolták!

A CRM rendszerekekről már több cikket is írtam a Minneren, majd érdemes elolvasnod! Az ügyfélkezelő-rendszerek már kis cégeknek, vállalkozásoknak is előnyös lehet, hogy nyomon tudják követni a vevőkkel kapcsolatos teendőket, ügyfélszolgálati dolgokat és nem utolsó sorban a marketingjüket is könnyebben automatizálják.

Van egy pályázat, ami az ilyen rendszerek bevezetését támogatja. És miért ne használnánk ki. Fontos! Erre ne pályázz akkor, ha csak a pályázati pénz érdekel. Erre akkor pályázz, ha okos vállalkozó vagy, aki azt mondja pont jó azaz összeg, amit kapok a pályázatból, miért költeném csak az én pénzemet.

A pályázat

Az alábbi pályázat röviden: kb. 10% önrész kell hozzá, a többi az vissza nem térítendő támogatás + kölcsön. Tehát, ha úgy nézzük 35-40%-ban kapunk pénzt, amit nem kell visszafizetni. Lehet pályázni felhő alapú szoftverek bevezetésére is (a havidíj jó pár évig le van tudva). Gondolj csak bele a 8,7-szeres megtérülésbe! Okos pályázati felhasználó leszel, hát még milyen jó vállalkozó! Fontos: Határidő: 2020. január 15., 12.00 óráig, így érdemes igyekezned!

Az Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft segített érthetően összefoglalni a pályázat lényegét, amit itt láthatsz. Köszönjük nekik! (Több ilyen pályázatot is készítettek már)

Pályázat neve: Vállalatok komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
Pályázat kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16
Beadás határideje: 2020. január 15., 12.00 óráig Friss információ A beadási határidőt március 16-ig kitolták!
Keretösszeg: Vissza nem térítendő támogatás: 21,2 mrd HUF, visszatérítendő támogatás: 27 mrd HUF. Összesen: 48,2 milliárd HUF.
Várható nyertes pályázatok száma: 3000 darab
Eddig benyújtott kérelmek száma: 1855 darab – 17,76 milliárd HUF (2019. szept. 25.)

Támogatás intenzitása (értsd, hogy milyen formában adják):
Támogatás: 35-40%, kölcsön: 50-55%. A GINOP3.2.1 kiírásban a Pályázó által megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés, valamint a Beszállító által az ugyanebben a projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer a 3.2.1 projektben minősített Beszállítótól történő megrendelés, igénybevétel esetén a vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: VNT) és a visszatérítendő (továbbiakban: hitel) támogatás aránya: 40-50%, egyéb esetben: 35-55%.

Támogatás (VNT) összege: helyben telepített saját szoftver esetén minimum 1 millió HUF, maximum 16 millió HUF. Felhőalapú szolgáltatások esetén: min. 1 millió HUF, max. 8 millió HUF. A 2 célterület együttes igénybevétele esetén: min. 1 millió HUF, max. 25 millió HUF.

Hitel összege (kamat: 1%, futamidő: 8 év): helyben telepített saját szoftver esetén min. 1,25 millió HUF, maximum 25 millió HUF. Felhőalapú szolgáltatások esetén: min. 1,25 millió HUF, max. 12,5 millió HUF. A 2 célterület együttes igénybevétele esetén: min. 1,25 millió HUF, max. 37,5 millió HUF. A hitel összeg >= a VNT összegénél!

Projekt elszámolható összköltsége: nem haladhatja meg a benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének 50%-át. Maximum 75 millió HUF. DE! Nem haladhatja meg a Pályázati kiírás kötelezően benyújtandó „Maximális támogatási összeg kalkulátor” excel-ben kimutatott értékét adott Pályázóra vetítve, valamint felhőalapú szolgáltatások igénybevételénél nem lehet nagyobb mint nettó 40 ezer HUF/megoldás/hó.

Előleg: maximum 25%; max. 6 millió HUF VNT esetében, és 9,375 millió HUF a kölcsön esetében.

Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Támogatható tevékenységek/Elszámolható költségek: kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 2 célterületre lehet együttesen vagy külön-külön pályázni:
I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése). Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:
1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás; fentieken túl (.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer; fentieken túl (1-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak
16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
17. Szolgáltatásmenedzsment.

A bevezetni kívánt rendszer, megoldás, szolgáltatás meg kell, hogy feleljen a 3.2. fejezetben foglalt általános, továbbá a felsorolt rendszerekre (1-17. funkcionális területekre) vonatkozó követelménylistának, illetve az ott részletesen meghatározott kritériumoknak, követelményeknek (lásd Felhívás 2. és 3. számú mellékletei). Egy támogatási kérelem keretében kettőnél több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak figyelembe vételével:
a) Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt nyújtható be támogatási kérelem. A helyben telepített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság.
b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területekre együttesen nem nyújtható be támogatási kérelem. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem).
c) Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), vagy a GINOP más konstrukciójának ( GINOP-1.2.1, GINOP-1.2.2, GINOP-1.2.3-8.3.4, GINOP-1.2.6- 8.3.4, GINOP-1.2.7, GINOP-1.2.8, GINOP-1.3.3, GINOP-2.1.8, GINOP-3.2.6-8.2.4) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.
d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:
a. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése
b. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás
c. Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on)
d. A hibrid projektek, azaz helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg.
e. Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül.

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek (lásd 5.5 rész) alkalmazásával hibrid megoldások esetében:
I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek, mobil technikák, üzleti felhőszolgáltatások bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése
II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése
III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek
IV. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek Helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében csak az I-III. pontok, a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetében csak az I. (csak kliensoldali eszközök beszerzése esetén), illetve a IV. pontok alkalmazhatóak. A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: – Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenység Szakmai elvárás: Csak a Pályázatban meghatározott TESZOR szám alá tartozó szoftverek számolhatók el költségként. Minimum 3 modul legyen.

Mérföldkő: A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.

Kik pályázhatnak?
Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,
b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, c) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek, szövetkezetek. Gazdálkodási formakód szerint:
– 113 Korlátolt felelősségű társaság
– 114 Részvénytársaság
– 116 Közkereseti társaság
– 117 Betéti társaság
– 121-129 Szövetkezetek
– 141-142 Európai részvénytársaság, Európai Szövetkezet
– 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
– 228 Egyéni cég
– 231 Egyéni vállalkozó

Kizáró okok/nem nyújtható támogatás: A teljesség igénye nélkül:

  • Saját tőke negatív vagy a kötelező legkisebb mérték alá csökkent,
  • Összes elszámolható ktg meghaladja a legutolsó lezárt év nettó árbevételének 50%-át
  • amennyiben a benyújtás napján NAV végrehajtás van bejegyezve,
  • amely még mindig nem számolt el a 2007-2013 időszak uniós nyertes pályázatával,
  • amely banki, hitelezési szempontok alapján kockázatos,
  • mezőgazdasági termelők: árbevételének több mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Projekt megkezdése, végrehajtása és befejezése: támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. Nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékében (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap

A Projekt területi korlátozása: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés. DE! Ettől lehet pl. budapesti székhelyű cég, ha van konvergencia régiós telephelye! A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A támogatást igénylő több megvalósítási helyszínt is megjelölhet.

A kötelező vállalások (amik egyébként könnyen teljesíthetőek, főleg ha CRM rendszert vezetünk be – ez Minner vélemény)

Biztosítékok: A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő.
Fenntartási idő: 3 év.

A cikkben segítséget nyújtó Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft végez előminősítést is, illetve természetesen pályázatírást is.

CRM cikkek, amit el kell olvasnod!:

Fotó: Clay Banks / Unsplash

Új vállalkozási ötletek! Neked is hasznos, nem kell kezdőnek lenned!

Olvasd el a Minner friss üzleti ötleteit Kattints ide! Működő cégek is inspirációt merítenek új termékekhez, szolgáltatásokhoz, üzleti modellhez, vagy éppen marketing ötletet találnak. Újaknak pedig egyenesen kötelező! Tovább a Minner ötletekre!! (A menüben is megtalálod)

Azt az üzleti blogot írom, amit én is szívesen olvasnék. A célom, hogy nap mint nap benntartsalak az üzleti flowban, fenntartom a lelkesedésed!. 6 éve foglalkozom azzal, hogy vállalkozások üzleti modelljét alakítom át, újítom meg. Imádom az üzleti statisztikákat, stratégiákat, kutatásokat és ezeket mind összekapcsolni. És ebben segítek neked is a cikkekben, oktatásokban, sőt akár chaten is!